Podmínky používání těchto webových stránek

Jsme rádi, že používáte náš internetový portál http://www.turistickyraj.cz. Doufáme, že námi nabízený obsah vám přinese užitek a najdete zde mnoho inspirujících článků. Prosíme přečtěte si pozorně následující text.

1. Obecné

Každé použití webových stránek Turistický Ráj podléhá těmto Podmínkám používání. Portál Turistický Ráj si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění kdykoli opravit, změnit nebo nahradit Podmínky používání. Při přihlášení, nebo - v oblastech, kde přihlášení není požadováno - při přístupu k webovým stránkám uživatel souhlasí s Podmínkami použití v aktuální verzi, které jsou základem pro používání těchto webových stránek. Webové stránky Turistický Ráj vždy používáte na vlastní nebezpečí.

2. Dostupnost webových stránek

Uživatel bere na vědomí, že portál Turistický Ráj (zmiňován také jako "Turistický Ráj" nebo "Turistickém Ráji") nezodpovídá za neustálou dostupnost webových stránek, dále si vyhrazuje právo částečně nebo zcela ukončit provoz těchto webových stránek nebo k nim omezit přístup bez předchozího upozornění.

3. Používání webových stránek Turistický Ráj, jejich obsah a poskytované informace

Veškeré informace zveřejněné na Turistickém Ráji se uživatelům poskytují zdarma, není-li uvedeno jinak. Každá jiná forma použití, zejména jakýkoli druh replikace, veškeré změny nebo zařazení informací do jakékoli publikace nebo reklamy, je povolena pouze s předchozím souhlasem provozovatelů portálu a smluvních partnerů. Portál Turistický Ráj zvláště upozorňuje na skutečnost, že obsah stránek a informace zde uvedené jsou chráněny právy vlastníka (zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění). Tato práva (zejména názvy a ochranné známky) zůstávají majetkem portálu Turistický Ráj a partnerů.
Při přístupu k webovým stránkám Turistický Ráj a při jejich používání uživatel nesmí:

Turistický Ráj dále nezodpovídají za škody vzniklé zneužitím poskytnutých informací uživatelem.

4. Odkazy - Obsah a informace třetích stran

Webové stránky Turistický Ráj obsahují odkazy a reference na webové stránky třetích stran. Turistický Ráj nenese odpovědnost za obsah těchto webových stránek, a nepovažuje tyto stránky ani jejich obsah za svůj, protože informace na těchto stránkách uvedené nemůže nijak ovlivnit. Turistický Ráj dále nenese zodpovědnost za kvalitu, správnost a úplnost informací výslovně označených jako informace poskytované třetími stranami, včetně informací obchodních partnerů.

5. Důležité upozornění o počítačových virech

Ačkoli Turistický Ráj vyvíjí veškeré možné úsilí, aby uchránila webové stránky a jejich uživatele před viry, nemůže v tomto ohledu vydat záruku, že stránky neobsahují žádné viry. Uživatel by měl provést příslušná zabezpečovací opatření k zajištění vlastní bezpečnosti.

6. Pravidla pro používání hesel a odpovědnost

Uživatel sám zodpovídá za zabezpečení hesel a musí zabránit zneužití všech hesel (zejména v případě, že uživatel vlastní oprávnění ke změnám obsahu), která případně obdržel k použití na webových stránkách Turistický Ráj. Pokud by uživatel zjistil, že k jeho heslu získala přístup neoprávněná třetí osoba, nebo že existuje nebezpečí zneužití hesla, je povinen o této skutečnosti okamžitě informovat portál Turistický Ráj, který potom provede opatření k zablokování příslušného hesla. Bez ohledu na výše uvedené informace provozovatel nenese zodpovědnost v žádné smlouvě, občanskoprávní záležitosti ani v žádné právní teorii za případné škody vzniklé jakýmkoli zneužitím osobních hesel, pokud takové zneužití nebylo způsobeno hrubou nedbalostí zaměstnance provozovatele portálu Turistický Ráj. Provozovatel si dále vyhrazuje právo, kdykoli a bez uvedení důvodu, k zablokování dat uživatele, zrušit nebo omezit oprávnění uživatele pro přístup k oblasti chráněné heslem.

7. Právní ustanovení

Pro tyto podmínky používání jsou směrodatné zákony České Republiky. V případech, kdy se strany mohou dohodnout na místě jurisdikce, je ve všech sporech, které mohou nastat v souvislosti s používáním těchto Podmínek používání, místem jurisdikce stanovena Česká Republika.

8. Registrace, práva a povinnosti uživatelů

Žádné údaje získané od uživatelů nebudou poskytnuty žádným třetím osobám. Registrací souhlasíte s uveřejnění vašeho uživatelského jména a všech údajů, které dobrovolně poskytnete jako veřejné.
Registrací uživatelé souhlasí s přijímáním automatických emailů z tohoto portálu a také s odběrem newsletteru.
Uživatelé mají právo využívat služeb portálu Turistický Ráj a podílet se na jeho rozvoji.
Žádáme uživatele využívající tento portál, aby dbali slušných mravů a zdrželi se vulgarismů, vzájemně se nenapadali, nepoškozovali Turistický Ráj.

Uživatelé nesmí:

Žádné údaje vyplněné uživatelem nesmí porušovat zákony ČR, nesmí obsahovat vulgární výrazy, reklamu a propagaci rasismu nebo pornografie.
Uživatelé nesou odpovědnost za jimi vložený obsah. Není dovoleno vkládat zkopírované fotografie.
Uživatelé jsou povinni seznámit se s aktuálním zněním Podmínek používaní.

9. Vkládání obsahu

Provozovatelé portálu uživatelům umožní vkládat obsah podle jejich oprávnění (jmenovitě: komentáře, příspěvky v diskuzi, články, apod.).
Provozovatel portálu si vyhrazuje právo opravit či změnit obsah dodaný uživateli.
Uživatel vložením obsahu na stránky Turistický Ráj souhlasí s jeho využitím pro propagaci stránek (zejména na sociálních sítích).
Uživatel souhlasí s trvalým umístěním jím dodaným obsahem na stránkách Turistický Ráj. Provozovatel si vyhrazuje právo zabránit uživateli znehodnocovat jím dodaný obsah a možnost obnovit všechna data jakkoli znehodnocená uživateli.
Uživatel má právo požádat o záložní kopie jím nahraných fotografií a to od data platnosti těchto Podmínek použití.
Uživatel má právo vložit ke svému receptu libovolný (vhodný) počet odkazů, ale žádný z odkazů nesmí vést na jakkoli závadné stránky. Pokud provozovatel uzná za vhodné může vložené odkazy upravit nebo smazat.

10. Ostatní

Provozovatelé stránek neručí za škody vzniklé používáním portálu Turistický Ráj. Nenese také zodpovědnost za informace uveřejněné uživateli a případné škody vzniklé užitím těchto informací. Dále neručí za škody způsobené kliknutím na jakýkoli odkaz vedoucí na jakoukoli stránku mimo portál Turistický Ráj.
Provozovatelé stránek si vyhrazují právo smazat jakýkoliv obsah porušující Podmínky použití bez písemného upozornění.
Provozovatelé stránek si vyhrazují právo blokovat přístup nebo jinak postihovat uživatele soustavně porušující Podmínky použití.
Provozovatelé stránek si vyhrazují právo shromažďovat informace, které budou využity při blokování přístupu uživatele.
Provozovatelé stránek neručí za porušování autorských práv při přidávání článků/receptů uživateli.

Žádáme uživatele, kteří se zaregistrovali na těchto stránkách, aby vystupovali pod svým uživatelským jménem a ne pod jmény smyšlenými.
Při omezení přístupu či úplnému zablokování budou využita všechna data shromážděná k danému účtu (pokud je uživatel registrován).


Turistický Ráj ©. Verze: 17-9-2016, platné od 17. 9. 2016